Mobilspel

Fördelar med outsourcing inom spelutveckling

För den som driver företag inom spelutveckling kan det finnas flera fördelar med att använda sig av outsourcing. Ansvaret för flera delar av organisationen kan utkontrakteras till andra företag, vilket gör det möjligt att fokusera på kärnverksamheten och bygga fantastiska spel. När den inhemska kunskapen brister i företaget är det särskilt fördelaktigt att hämta in kompetens från andra företag.

Med hjälp av outsourcing från företag som Cool Company kan olika delar av företagets behov skötas av en tredje part. Cool Company kan hjälpa till med löneutbetalning och tar då fullt arbetsgivaransvar. Med trygghet i att all administration sköts korrekt och att lönerna betalas i tid är det enklare att möta deadlines i utvecklingen av nya spel som snabbt behöver komma ut på marknaden.

Klokt att välja outsourcing

Under mer än ett årtionde har den svenska dataspelsbranschen gjort succé över hela världen. Men trots att många satsningar gjorts på utbildningsplatser finns det fortfarande en stor brist på inhemsk arbetskraft, vilket kan innebära att Sverige förlorar sin fördelaktiga position på marknaden. Det har sedan tidigare funnits en stor efterfrågan på studenter, men utbildningssystemet har inte vuxit i samma takt som efterfrågan på arbetsmarknaden. Utbildningsplatserna har blivit fler under åren som gått, men det krävs ännu fler.

Även i Indien finns det ett stort utbildningsbehov och några av de mest populära utbildningarna är till läkare och ingenjör. Det innebär hög status att studera på landets statliga tekniska universitet, men det är också svårt att komma in på skolorna. När studenterna tar examen som ingenjörer är upp till 80 % inte anställningsbara, vilket Indien har löst med traineeutbildningar.

Viktigt att främja inhemska företag

För att främja inhemska företag som jobbar med spelutveckling arbetar Mind Detonator med att ge svenska spelutvecklare möjligheten att släppa spel. Förra hösten flyttade fem av de första bolagen till Jörn som ligger en bit utanför Skellefteå. Här i ett gammalt centrumhus ger inkubatorn plats till små utvecklare på landsbygden, där de går in med 400 000 kronor som läggs i startkapital. Mind Detonator har fokuserat på att hitta rätt utvecklare, snarare än att hitta rätt spelidéer. Skulle det första spelet inte sälja bra så hjälper de bolagen att ta sig an andra konsultjobb eller projekt.